تامین مسکن مردم وظیفه قانونی دولت‌هاست

تامین مسکن مردم وظیفه قانونی دولت‌هاست

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که تامین مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولتهاست، گفت: متاسفانه به دلیل نبود برنامه جامع و مدیریت خوب و منسجم، دولتها نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند