بازار ملک از نگاه مطبوعات – 95/08/12

روزنامه دنیای اقتصاد - سهم رهن از هزینه خرید مسکن این روزها واسطه‌ های ملکی برای ترغیب متقاضیان مسکن به نهایی کردن تصمیم خود برای خرید آپارتمان از یک فرمول مشوق استفاده می‌کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد - سهم رهن از هزینه خرید مسکن

برچسب ها : خرید مسکن ,کمک به تامین هزینه